Pfizer

Pfizer wil bijdragen tot een betere gezondheid en welzijn voor iedereen in elke fase van het leven. Samen met andere gezondheidspartners en de overheid werken we aan een kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Daarvoor hebben we een sterk productportfolio die de preventie , behandeling en genezing van ziekten in een brede waaier van therapeutische domeinen brengt. Daarnaast hebben we een pipeline met veelbelovende, nieuwe producten waarmee we de strijd aangaan met ziekten die vandaag bepalend zijn voor onze blik op de wereld. Pfizer telt vier vestigingen in België: Puurs, Brussel, Zaventem en Anderlecht. De site te Puurs is wereldwijd de tweede grootste productiesite van Pfizer. Met meer dan 3900 collega’s produceren en verpakken we hier jaarlijks ruim 420 miljoen steriele inspuitbare geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen worden geëxporteerd naar meer dan 170 landen. De afgelopen jaren is de site in Puurs substantieel uitgebreid. Zo werd er in vijf jaar tijd meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd . Deze investeringen zijn niet enkel gericht op productie. Zo zetten we bijvoorbeeld sterk in op groene energie op met onze windmolens en warmtekrachtkoppeling. Bij Pfizer Puurs kom je terecht in een innovatieve, mensgerichte, expansieve en hoogtechnologisch omgeving waar autonomie en persoonlijke ontwikkeling belangrijk zijn. Dit in een no-nonsense bedrijfscultuur waar ondernemerschap, toewijding, respect en transparantie belangrijke waarden zijn.

Website bekijken

Jobs

Future Leaders in Engineering