Algemene Voorwaarden Ticketverkoop

Algemene Voorwaarden voor Ticketverkoop - Vlaamse Technische Kring (VTK)

1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle ticketverkopen door Vlaamse Technische Kring vzw (hierna: "VTK", "wij", "ons", "onze") aan u als koper (hierna: "u", "uw"). Door het aankopen van tickets via onze website https://vtk.be (hierna: "Website") of enige andere verkoopkanalen die wij aanbieden, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

2. Ticketverkoop en -Gebruik

2.1 Tickets die u aankoopt zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht, overgedragen of op enige wijze commercieel geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VTK.

2.2 De aankoop van tickets is definitief. Tickets worden niet teruggenomen, terugbetaald of omgewisseld, tenzij het evenement wordt geannuleerd of verplaatst. In geval van annulering zal de terugbetaling enkel de nominale waarde van het ticket omvatten.

3. Toegang tot Evenementen

3.1 Een geldig ticket is vereist voor toegang tot het evenement. U dient uw ticket bij de ingang te tonen, in gedrukte vorm of op een mobiel apparaat.

3.2 VTK behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren aan iedereen die niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden van het evenement, inclusief, maar niet beperkt tot, passende gedragsnormen en leeftijdsrestricties.

4. Annulering, Wijziging en Verplaatsing van Evenementen

4.1 VTK behoudt zich het recht voor om een evenement te annuleren, uit te stellen of te wijzigen wegens onvoorziene omstandigheden of situaties buiten onze controle.

4.2 In geval van annulering zal VTK zich inspannen om kopers zo snel mogelijk te informeren en instructies te geven voor terugbetaling of omruiling.

5. Aansprakelijkheid

5.1 VTK is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit de annulering, wijziging of verplaatsing van een evenement.

5.2 De aansprakelijkheid van VTK voor andere claims gerelateerd aan de aankoop van tickets is beperkt tot de prijs van het aangekochte ticket.

6. Privacy

6.1 Persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het aankoopproces worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid, beschikbaar op onze Website.

7. Slotbepalingen

7.1 Op deze Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in België.

7.2 VTK behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden is beschikbaar op onze Website.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via .

Laatst bijgewerkt: 11/02/2024.