ExxonMobil

Geschiedenis ExxonMobil is een van de weinige moderne ondernemingen die in de negentiende eeuw al actief waren. De wortels van de huidige Benelux-organisatie liggen in Antwerpen en Rotterdam en in de Verenigde Staten, waar de beroemde tycoon John D. Rockefeller in 1882 de rechtsvoorganger van het huidige ExxonMobil, de Standard Oil Company, had opgericht. Drie handelsfirma's, Horstmann & Co. in Rotterdam en Fréderic Speth & Co. en Graf & Maquinay in Antwerpen importeerden in die tijd via een zakelijk tussenpersoon, de firma Stursberg, lampolie van Standard Oil. Op 11 maart 1891 richtten deze vijf ondernemingen een nieuwe vennootschap op, de American Petroleum Company (APC), die zowel in Antwerpen als Rotterdam kantoor hield. Er werkten 20 man personeel.

De oprichtingsdatum maakt ExxonMobil tot de oudste nu nog op de markt opererende oliemaatschappij in de Benelux.

In 1911 gebood het Amerikaanse Hooggerechtshof de opsplitsing van Rockefellers monopolie. Als gevolg hiervan ontstonden verschillende Standard Oils. Een daarvan, Standard Oil of New Jersey (of Jersey Standard), zette de APC-activiteiten in de Benelux voort. Drie decennia lang zou de APC een Benelux-firma blijven (vanaf 1902 werden ook olieproducten in Luxemburg verkocht). In 1920 gingen de Nederlandse en Belgisch-Luxemburgse dochterondernemingen van Jersey Standard hun eigen weg. Deze situatie duurde in feite voort tot halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw, toen de organisaties van Esso Belgium, Esso Nederland en Esso Luxembourg werden samengevoegd.

Een van de andere opvolgers van de Standard Oil Company, Standard Oil of New York of SOCONY, zouden we decennia later ook weer in de Benelux-landen tegenkomen onder de naam Mobil Oil. De fusie tussen Esso (Exxon in de Verenigde Staten) en Mobil tot Exxon Mobil Corporation in december 1999 herenigde dus twee belangrijke erfgenamen van Rockfellers historische olie-imperium.

Activiteiten De activiteiten die betrekking hebben op het zoeken naar en het winnen van aardgas en ruwe olie vallen in het vakjargon van ExxonMobil onder de noemer 'upstream'. Deze activiteiten vinden zowel aan land als op zee plaats. In de Benelux spelen de upstream-activiteiten van ExxonMobil zich af op Nederlandse bodem. Het gaat daarbij om de opsporing en winning van olie en vooral aardgas uit velden in onder meer Groningen en de Noordzee. Vanaf de bron vindt de gewonnen ruwe olie stroomafwaarts ('downstream') zijn weg via tanker of pijpleiding naar de raffinaderijen in Rotterdam en Antwerpen. Daar worden de verschillende vloeistoffen en gassen die in een vat aardolie zitten van elkaar gescheiden en ontstaan de producten die ExxonMobil op de markt afzet: butaan en propaan (LPG), nafta of benzine, kerosine of petroleum, gasolie, huisbrandolie of diesel. Naast de brandstoffen worden in de raffinaderijen ook petrochemische basisproducten zoals olefinen en aromaten geproduceerd. Deze producten worden voor verdere verwerking getransporteerd naar de verschillende chemische plants tot een uitgebreid gamma aan polymeren, smeeroliën en specialties. Na up- en downstream is de chemicals tak de 3e grote business line.

EM in de Benelux en België ExxonMobil beschikt in de Benelux - afgemeten aan de beperkte omvang van het grondgebied - over een relatief groot aantal fabrieken en andere vestigingen. Dat heeft vooral te maken met de gunstige geografische ligging - Antwerpen en Rotterdam zijn wereldhavens en hebben een enorm achterland - maar ook met de grote bevolkingsdichtheid en de sterke economische positie van de drie landen. In België zijn er 3 grote productiesites: een raffinaderij in Antwerpen (600 medewerkers) en twee polymeerfabrieken in Zwijndrecht (360 medewerkers) en Meerhout (185 medewerkers). Daarnaast is het regionaal hoofdkantoor voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika gevestigd in Brussel (Machelen).

Starten bij ExxonMobil Wij zijn ervan overtuigd dat elke toekomstige manager voeling moet hebben met de bestaansreden van ExxonMobil. De meeste nieuw aangeworven ingenieurs starten hun loopbaan in een van onze productiesites in Antwerpen (Be), Zwijndrecht (Be), Meerhout (Be). Je zult je eerste functie een tot drie jaar bekleden, afhankelijk van de complexiteit van de job en de manier waarop je met je nieuwe taken en verantwoordelijkheden omgaat. Je volgende functie zal je waarschijnlijk in dezelfde afdeling of site uitoefenen. Je werkgebied zal echter verschillend zijn, je zal meer verantwoordelijkheden hebben en de complexiteit van je taken zal verhogen. Wanneer je je derde functie gaat bekleden of je dezelfde functie gedurende een lange periode vervult, zal je naar een andere locatie en/of afdeling worden overgeplaatst en de mogelijkheid krijgen te groeien naar niet-technische functies.

De typische starterspositie voor beginnende ingenieurs is Procesingenieur op een productiesite (raffinaderij of polymeerfabriek). Deze starterspositie staat in principe open voor alle afstudeerrichtingen. Als procesingenieur heb je twee belangrijke verantwoordelijkheden:

  • Je bent de 'technische eigenaar’ van een deel van de fabriek. Je volgt de dagelijkse activiteiten op en optimaliseert ze voortdurend via het gebruik van kernparameters. Het is jouw verantwoordelijkheid in samenspraak met de operators mogelijke technische problemen zo snel mogelijk op te lossen.
  • Op langere termijn zal je aan kleinschalige projecten werken, waarbij je manieren zoekt om de procedure te optimaliseren.

Competenties

Ambitie The bright minds of today are the young stars of tomorrow... Hoe ver je geraakt hangt voornamelijk af van jezelf en de ambitie om je expertise, talenten en vaardigheden optimaal in te zetten.

Prestatiegericht Je draagt bij tot de verdere versterking van de positie van ExxonMobil en de winst die vereist is om deze positie te bereiken. Niet enkel winst maken is belangrijk maar ook de manier waarop die winst gemaakt wordt. Ethiek en veiligheid zijn hoge prioriteiten. Je bent bereid hard te werken en je bent niet bang van een loon dat aan prestaties gekoppeld is.

Flexibiliteit Je kan je gemakkelijk aan veranderingen aanpassen, aangezien je regelmatig van job zal veranderen. In je eigen land of in het buitenland, in je eigen specialisatiegebied of op een compleet ander domein.

Visie ExxonMobil kan enkel de beste blijven door haar activiteiten voortdurend kritisch te beoordelen. Wij verwachten een kritische houding en creativiteit die je in staat stellen af te wijken van de gebaande wegen. Je moet ook over een gezonde dosis enthousiasme beschikken en oog hebben voor detail om je visie in de praktijk om te zetten.

Analytisch vermogen Een grote, kapitaalintensieve firma zoals ExxonMobil neemt belangrijke en vaak onomkeerbare beslissingen en wil zo weinig mogelijk aan het toeval overlaten. Een scherp analytisch vermogen, goed inzicht in cijfers en duidelijke communicatievaardigheden zijn essentiële voorwaarden voor je succes.

Team spirit Professionalisme en enthousiasme zijn van vitaal belang. Je werkt op een efficiënte manier met anderen op verschillende niveaus samen. Je bent in staat tegengestelde meningen te verzoenen, je staat open voor ideeën, je weet hoe te delegeren en te motiveren om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Je voelt de aantrekkingskracht van een onderneming waar het werk van nature uit gedisciplineerd verloopt, maar gekenmerkt wordt door informaliteit en een open-deur beleid dat erg letterlijk genomen wordt.

Website bekijken