PAL

Wat is PAL?

Reeds enkele jaren organiseert VTK het project PAL (Peer Assisted Learning), met de steun van de faculteit Ingenieurswetenschappen en in samenwerkingen met de proffen Mechanica I, Thermodynamica en het monitoraat. Dit project houdt in dat een groepje van tien eerstejaarsstudenten (tutees) een vijftal keer tijdens het semester samenkomt met twee ouderejaarsstudenten, de zogenaamde tutors (kan ook 5 à 6 tutees zijn met 1 tutor). De tutors begeleiden hun groepje in het oplossen van de oefeningen en staan altijd paraat om handige tips & tricks mee te geven. De PAL-sessies gaan dit jaar over de vakken Toegepaste Mechanica, deel 1 in het eerste semester en Thermodynamica (burgie studenten)/natuurkunde (archie studenten) in het tweede semester.

Eerstejaarsstudent, waarom PAL-tutee worden?

PAL leidt onder andere tot een meer grondige verwerking van de leerstof. Door eerstejaars in contact te brengen met ouderejaars worden ze gestimuleerd om leerstof in eigen woorden uit te leggen en leren en ervaren ze hoe ze grondiger en actiever met de leerstof aan de slag kunnen gaan. Door het samenbrengen van studenten en het uitwisselen van ervaringen kan een effectieve en efficiënte studiemethode ontwikkeld worden en wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Op die manier levert PAL een positieve bijdrage aan de motivatie en het welbevinden van de studenten. Verder wordt een netwerk gecreëerd onder medestudenten die elkaar op een andere manier leren kennen en wordt de sociale integratie bevorderd. Inschrijven voor PAL Natuurkunde (archies) of Thermodynamica (burgies) kan hier.

Ouderejaarsstudent, waarom PAL-tutor worden?

De inhoud van behandelde cursussen wordt opgefrist en communicatieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. De tutor leert een groep leiden, gesprekken modereren, informatie verduidelijken, etc. Verder help je de eerstejaars op studievlak en draag je bij tot hun integratie aan onze faculteit! Daarbovenop willen wij je achteraf ook bedanken met een receptie. Het is kortom voor iedere ingenieur(-architect) een verrijkende ervaring die enkel synergetische effecten voortbrengt! In het tweede semester kunnen ouderejaarsstudent kiezen als ze liever PAL-thermodynamica (met dan burgie tutees), of PAL-natuurkunde (met dan archies tutees) zouden willen geven. Overtuigd om PAL te geven? Schrijf je dan hier in voor de PAL Natuurkunde of Thermodynamica in het tweede semester.

Vormingssessie PAL tutors voor mechanica

Op dinsdag 10 oktober 2023 wordt een facultatieve vormingssessie voor PAL-tutors georganiseerd. Op deze sessie zullen we wat tips en tricks geven om PAL-sessies te geven, alsook wat verdere uitleg over hoe de PAL-sessies voor Toegepaste Mechanica deel 1 zullen verlopen. De vormingssessie zelf zal plaatsvinden tussen 19h30 en 20h30, maar blijf zeker nog even voor een toffe babbel achteraf. Ook als je twijfelt of tutor zijn wel iets voor jou is, ben je zeker welkom. Schrijf jezelf hier in. Hopelijk tot dan!

Vormingssessie PAL tutors voor Thermodynamica/Natuurkunde

Op dinsdag 27 februari 2024 wordt een facultatieve vormingssessie voor PAL-tutors georganiseerd. Op deze sessie zullen we wat tips en tricks geven om PAL-sessies te geven, alsook wat verdere uitleg over hoe de PAL-sessies voor Thermodynamica/Natuurkunde zullen verlopen. De vormingssessie zelf zal plaatsvinden tussen 19h30 en 20h30, maar blijf zeker nog even voor een toffe babbel achteraf. Ook als je twijfelt of tutor zijn wel iets voor jou is, ben je zeker welkom. Schrijf je hier in voor de vormingssessie.

Nog vragen?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren via