Colas

Colas Belgium is de Belgische specialist op het vlak van wegenwerken, stadsplanning en infrastructuur. Onze missie : mensen samenbrengen, openbare en private infrastructuur en voorzieningen aanleggen, de leefomgeving verbeteren en het milieu schermen. De ontwikkeling van Colas Belgium is gebaseerd op de technische kennis, de creativiteit en de inzet van zijn mensen. Colas Belgium stelt in België ruim 1200 personeelsleden tewerk die, door hun gedrevenheid en bekwaamheid, de kwaliteit van de projecten en de naleving van budgetten en termijnen garanderen. Om dit menselijke kapitaal te versterken, voert Colas Belgium een dynamisch beleid waar bekwaamheden bijgeschaafd en naar waarde geschat worden.

Website bekijken