Verklarende woordenlijst

 • AAP Assisterend Academisch Personeel (assistenten)
 • AP Academisch personeel, verzamelnaam voor AAP, ZAP en BAP
 • AR Academische Raad (hoogste beslissingsorgaan KU Leuven)
 • ATP Administratief en Technisch Personeel (monitoren, techinsche dienst, ....
 • AV Algemene Vergadering
 • Ba Bachelor
 • BAMA/BaMa Bachelor Master
 • BAP Bijzonder Academisch Personeel, onderzoekers gefinancierd door een of ander wetenschappelijk fonds
 • Erasmus EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students, Europees uitwisselingsprogramma.
 • EVC Eerder Verworven Competentie. Dit zijn eerder verworven vaardigheden die niet door een studiebewijs bekrachtigd zijn, waardoor men in een opleiding vrijstellingen kan krijgen.
 • EVK Eerder Verworven Kwalificatie. Dit zijn eerder verworven kwalificaties, zijnde elk binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd volbracht.
 • FPOC Facultaire POC
 • GeBu Gemeenschappelijk Bureau (hoogste bestuursorgaan van de KU Leuven, hier zetelen oa. de rector, de vicerectoren en de voorzitter van de Studentenraad KU Leuven)
 • IER Individueel examenrooster
 • ISP Individueel StudieProgramma (Wanneer een student zich (her)inschrijft kan hij/zij via K.U.Loket een voorstel voor het individueel studieprogramma samenstellen.)
 • LOKO Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie, de representatieve studentenkoepel te Leuven.
 • Ma Master
 • ManaMa/MNM Master na Master
 • NVAO Nederlands Vlaams AccreditatieOrganisatie: accrediteren de verschillende opleidingen.
 • OER Onderwijs- en Examenreglement
 • OLA OnderwijsLeerActiviteit
 • OPO OPleidingsOnderdeel, wat vóor de flexibilisering een vak werd genoemd.
 • OWR OnderwijsRaad: adviseert de AR over onderwijs - en studentenbeleid, studenteninspraak via de Studentenraad.
 • POC Permanente Onderwijs Commissie.
 • TOLEDO TOetsen en LEren Didactisch Ondersteunen (digitaal leerplatform KU Leuven)
 • ZAP Zelfstandig Academisch Personeel (docenten)
 • ZER ZelfEvaluatieRapport
 • FOOC Facultair Onderwijs- en OntwikkelingsCel

Opmerkingen en/of aanvullingen mogen gemeld worden via