Over-VTK

Praesidium

Werkgroepen

Jaarwerkingen

Verkiezingen

Financiële ondersteuning

Vanaf dit jaar zullen wij als studentenvereniging korting geven op de cursussen die verkocht worden in onze cursusdienst.

Statuten

Lees hier de statuten en reglementen van VTK.

Algemene Voorwaarden Ticketverkoop

Lees hier de algemene voorwaarden voor de ticketverkoop van VTK.

Privacybeleid

Lees hier het privacybeleid van VTK.