Sector Night Computer Science

Dec. 2
18:30 - 23:00
Locatie: Online

Heb je een zekere interesse in computers en alles wat ermee te maken heeft? Of wil je graag weten wat je later allemaal kan betekenen voor een bedrijf in deze sector?

Dan ben je zeker welkom op de Sector Night Computer Science. Op deze avond nodigen we vier bedrijven afkomstig uit deze sector uit om hun deel van deze diverse sector te presenteren. Naast de presentaties is er ook tijd voorzien om vragen te stellen aan de bedrijven.

Daarom verwachten wij jullie allen om 18u30 online.

Deelnemende bedrijven:

  • Deloitte
  • Dataminded
  • Exellys
  • AE

Inschrijven is verplicht en kan via deze link


Do you have a certain interest in computers and everything related to them? Or would you like to know what you can do for a company in this sector later on?

Then you are certainly welcome at the Sector Night Computer Science. On this evening, we invite four companies from this sector to present their part of this diverse sector. Besides the presentations, there will be time to ask questions to the companies.

Therefore we expect you all at 6.30 pm online.

Participating companies:

  • Deloitte
  • Dataminded
  • Exellys
  • AE

Registration is mandatory and can be done through this link