Vlaamse Technische Kring

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Hier vind je de statuten van:

Evenals het huishoudelijk reglement van beide vzw's: Huishoudelijk Reglement VTK vzw en VTK Ondersteuning vzw


Verkiezingsreglement

Voor de praesidiumverkiezingen is er een apart kiesreglement, dat hier te raadplegen is: Verkiezingsreglement

De volgende bijlagen horen bij het verkiezingsreglement: