IT

IT is het team binnen VTK dat zich bezighoudt met de informatica-infrastructuur. Enerzijds zorgt IT voor ondersteuning aan het praesidium voor hun werking, maar anderzijds biedt IT ook een hele waaier van diensten aan de leden: naast de VTK website, hosten we een aantal jarensites en sites van werkgroepen en activiteiten als Revue, Kanweek, BEST, ...

Samen met de secretaris onderhouden we de PC's in het secretariaat en ook Bedrijvenrelaties, Cursusdienst en ons 24 Urenloop-standje voorzien we van de nodige hard- en software. Ook de PC's in het Theokot worden door ons onderhouden. Verder bieden we ook webruimte aan alle leden op één van onze servers, op basis van een Fair Use Policy.

Tech demo, please ignore