Vlaamse Technische Kring

150 jaar ingenieurswetenschappen! — 30 August

Tijdens het academiejaar 2013-2014 viert de Leuvense Faculteit Ingenieurswetenschappen 150 jaar ingenieursopleiding, onder het motto ‘KU Leuven ingenieurt 150 jaar’.

Meer info op http://eng.kuleuven.be/kuleuveningenieurt150jaar