Vlaamse Technische Kring

Hoe publiek is uw privacy? — 26 March

Beste student,

In het kader van de Week van de Ethiek, organiseren de Groep Wetenschap & Technologie en de Arenberg Doctoraatsschool in samenwerking met het Overlegcentrum Ethiek het volgende debat: Hoe publiek is uw privacy? Ethische vragen bij uw digitale voetafdruk.

Datum: woe. 27 maart 2013, 19-22u. (aansluitend receptie). Vanaf 18u45 tonen we beeldmateriaal als achtergrond. Locatie: Celestijnenlaan 200 G, auditorium 00.01 Info en registratie (vóór 25 maart): http://set.kuleuven.be/ethiekweek/privacy/debat

Sprekers: Prof. dr. Mireille Hildebrandt, Centre for Law, Science, Technology & Society (LSTS), VUB en institute for Computing and Information Sciences (iCIS), Radboud Universiteit Nijmegen De heer mr. drs. Bart van der Sloot, Amsterdam Platform for Privacy Research Prof. dr. Guido Van Steendam, Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie, KU Leuven De Heer Willem Debeuckelaere, Belgische Privacycommissie Prof. dr. ir. Bart Preneel, Departement Elektrotechniek, KU Leuven

Het debat wordt ingeleid en gemodereerd door Prof. Dr. Johan De Tavernier, Coördinator Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek

Prof. dr. ir. Tinne Tuytelaars zal vanuit haar ervaring in het COGNIMUND project een demo geven.

Tijdens het debat zullen experten en actoren met diverse achtergronden in de sector vanuit hun eigen invalshoek reflecteren over ethisch-maatschappelijke aspecten rond privacy op het internet. Thema's die aan bod zullen komen zijn: • Internet: gebruik, gevaren en beveiliging • Juridische aspecten omtrent privacygegevens op het internet • De filosofisch-maatschappelijke invalshoek • De enorme ontwikkelingen binnen ICT die zowel een bedreiging van de privacy betekenen als nieuwe mogelijkheden bieden voor betere bescherming ervan

Er is geen wetenschappelijke voorkennis vereist, deelname is gratis, registratie is verplicht via: http://set.kuleuven.be/ethiekweek/privacy/debat

Vriendelijke groeten,