Vlaamse Technische Kring

Halftime Cantus — 25 February

Geen halftime zonder cantus! Vandaar duocantus V2.5 op dinsdag 5 maart. Kom (per twee) verkleed als duo. Kaartenverkoop vanaf heden 's middags in het theokot (€10). Dinsdag en woensdag exclusief voor 3de jaars. Vrijdag en maandag worden de resterende tickets aan alle gegadigden verkocht.