Vlaamse Technische Kring

Studenten 3e bach gezocht! — 20 March

Beste student,

De Faculteit zoekt deelnemers aan een bevraging over ontwerpen en rapporteren in de ingenieursopleiding. Met de resultaten van de bevraging hopen we het onderwijs voor ingenieursstudenten alsook de opbouw van dergelijke vaardigheden te optimaliseren.

Concreet zoeken we een 15-tal studenten uit de derde bachelor, die we graag uitnodigen op 24 april om 12u40 in de vergaderzaal (lokaal 00.52) van het kasteel. De bevraging zal niet langer dan een uurtje in beslag nemen en er worden broodjes voorzien voor de lunch.

Studenten die wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden via . Gelieve in je e-mail ook steeds je hoofdrichting te vermelden!