Easics

easics is the reference in smart digital electronic systems design. Our customers are world-leaders in their field. They give us interesting and rewarding challenges for first-of-a-kind applications. Take for example: neural net inference at the extreme edge, a radiation-hardened camera for earth observation satellites, top-notch hearing implants helping newborns and grandmas alike, power-harvesting wireless tags, …

We discuss the complex algorithms and requirements with our customers and turn them into cutting-edge reality, solving the challenges inherent to silicon implementations. We model these challenges in software and optimize all layers of abstraction. Trade-offs in performance, power consumption and area are made along the way, resulting in the physical realization: an FPGA, a System-on-Chip or a custom-tailored ASIC at the heart of our customer’s products.


easics is de referentie in ontwerp van slimme digitale elektronische systemen. Onze klanten zijn wereldleiders in hun domein. Ze bieden ons een uiteenlopend aanbod aan interessante uitdagingen voor unieke toepassingen. Neem bijvoorbeeld: neurale netwerken dicht bij de sensor, een stralingsbestendige camera voor aardobservatiesatellieten, gehoorimplantaten van topkwaliteit die zowel pasgeborenen als grootmoeders helpen, energie oogstende draadloze tags ...

We bespreken de complexe algoritmen en vereisten met onze klanten en zetten ze om in realiteit, waarbij we de uitdagingen oplossen die inherent zijn aan chip design. Wij modelleren deze uitdagingen in software en optimaliseren alle abstractielagen. Gaandeweg worden afwegingen gemaakt op gebied van prestatie, stroomverbruik en oppervlakte, wat resulteert in de fysieke realisatie: een FPGA, een System-on-Chip of een op maat gemaakte ASIC in het hart van de producten van onze klanten.

View Site