Zie je enkel plain-text? Druk dan op afbeeldingen weergeven of ga eens op zoek in je instellingen. Bij verdere problemen kan je gerust een mailtje sturen naar communicatie@vtk.beHTML-Bakske - 30 September 2013
Download het Bakske in PDF hier

We hebben het jaar goed ingezet met een fantastische openingscantus, een jeneverfeestje, een fietszoektocht voor de eerstejaars en andere onthaalactiviteiten. Deze week geven we ons nogmaals 100% met topactiviteiten zoals onze spetterende openingsTD en voor de schachtjes een PeMe-avond!

Het Bakske (bakske@vtk.be)

VTK Bureau

Iedereen met een mening kan deze afspraak maar al beter in zijn of haar agenda zetten, want woensdag 2 oktober vliegen we er weer in met het eerste VTK Bureau van het nieuwe academiejaar, de open onderwijsvergadering van VTK. Wie zich vooraf via de site inschrijft, krijgt een gratis broodje en drankje. Afspraak om 12u45 in BOKU 4.20 (naast het Theokot) We gaan het dit keer onder meer hebben over de invulling van thesissen, de zomercursus wiskunde, het inbrengen van stages en het verrekenen van scores op uitwisselingsvakken. Iedereen is welkom! Wie geïnteresseerd is om op onze mailinglijst te komen, kan ons altijd een mailtje sturen. Inschrijven kan op https://www.on.vtk.be/bureau.

YERA

Beste Burgies en Archies, Op maandag 30 september organiseert YERA een receptie in ESAT in lokaal 00.62 (beter bekend als het receptielokaal) vanaf 16u30. YERA is een denktank die focust op energie. Ons doel is om energie op een verantwoorde manier onder de aandacht te brengen. We komen naar buiten met correcte publicaties over het energiethema voor het brede publiek. Wanneer nodig, zijn we er ook om onduidelijkheden en fouten in de media aan te kaarten. Wens je deel uit te maken van ons netwerk geëngageerde studenten? Kom dan zeker eens langs op de receptie! Ook diegenen die eens leuk willen babbelen over energie of een ander onderwerp zijn welkom :) De aanwezigen zullen natuurlijk kunnen genieten van een gratis hapje en drankje! Meer info nodig? Neem een kijkje op onze website www.yera.be. Tot snel! PS. Kom op donderdag 3/10 naar het Theokot vanaf 12u30 om een lekkere Bicky te eten, hmmm smullen!! YERA gebruikt de opbrengst om werkingskosten te dekken, en je krijgt een lekkere hamburger in de plaats: WIN-WIN!

24-urenloop

Looptrainingen
Wij willen jou helpen om je conditie op peil te brengen/te houden en je spieren te versterken zodat je sneller wordt! (En dus ook meer kans maakt op vette prijzen). We zorgen voor een gevarieerde training die opgesteld werd door niemand minder dan Marc Herremans. Daarnaast zal er ook steeds sportdrank aanwezig zijn op de trainingen. We nemen regelmatig tijden op zodat je je progressie kan volgen. Ook op de stokwissel wordt regelmatig getraind aangezien een winst van 1 seconde per ronde een wereld van verschil betekent. Afspraak elke dag om 20u00 aan de atletiekpiste.
Groepjes vrienden
Ook dit jaar werken we met het systeem van groepjes vrienden. Je schrijft je via mail in met een groepje van 5 vrienden en kiest 2 uren uit tijdens de 24-urenloop. Door rondjes onder een bepaalde tijd te lopen worden punten verdiend. Tijdens de 2 uren die je gekozen hebt, worden de punten dubbel geteld. Alle rondjes daarbuiten tellen gewoon mee. Wanneer VTK het moeilijk heeft en je op deze moeilijke momenten komt lopen worden de rondjes ook dubbel geteld. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen en zo vette prijzen in de wacht te slepen.

Schachtencup

Volgende week kunnen de eerstejaars zich een eerste keer bewijzen op sportvlak, want dan staat er een heuse beker op het programma, met als tegenstanders Medica, VRG en Ekonomika. De schachtencup is een toernooitje veldvoetbal dat zal doorgaan op woensdag 2 oktober vanaf 19u00. We spreken af aan gebouw De Nayer (=groot gebouw aan de overkant van de atletiekpiste als je van de ring komt) om 18u40. Vergeet zeker je sportkaart niet mee te nemen.

Startvergadering Revue

Deze week houdt Revue 2013 zijn startvergaderingen. Dan geven we meer uitleg over het jaarlijkse totaalspektakel en krijgen nieuwkomers de kans om zich in te schrijven. De vergaderingen gaan door op maandag 1 en dinsdag 2 oktober om 20u00 in 200M 00.07. Iedereen die interesse heeft in Revue is van harte welkom. Wie wil acteren, sgreiven, dansen, decorbouwen, textiel bricoleren, IT’en of wie met licht en geluid wil werken, krijgt bovendien een snoepje. Tot dan! PS: Wie niet kan komen maar toch geïnteresseerd is kan altijd mailen naar revue@vtk.be!

24-hour Run

Run Training
We want to help you to make/keep you in shape and strengthen your muscles so you get faster! (And therefore have a better chance to win awesome prizes). We provide a diversified training which was drawn by Marc Herremans. There will also be more sport drinks at the training. And we regularly record times so you can follow your progression. Also the stick exchange is regularly trained since a gain of 1 second per lap means a world of difference. Appointment every day at 20h00 on the athletics track!
Groups of Friends
This year we still work with the system of “groups of friends”. You register via mail with a group of 5 friends. By running laps in a certain time, you gain points. You can also chose 2 of the 24 hours in which your points are counted twice. All the rounds in the other 22 hours are counted normally. If VTK is struggling with a lack of runners, and your group comes running in these difficult times, the laps are also counted double. The goal is to gather as much points as possible, to win cool prizes.

Je krijgt deze mail omdat je ingeschreven bent op de Bakske-mailinglijst. Wens je deze mail niet meer te ontvangen, klik dan hier en schrijf je uit..

© 2013-2014 Vlaamse Technische Kring VZW