Vlaamse Technische Kring

Aangezien de werkende mens niet al te gemakkelijk eens lang het theokot kan passeren om kaarten voor komende VTK activiteiten te halen, mogen jullie kaarten reserveren bij de secretaris(mailen naar ). De exacte voorwaarden kunnen lichtjes veranderen, afhankelijk van de activiteit en zullen meegedeeld worden bij een vraag naar kaarten. Voor de data van de acitviteiten kan je altijd eens kijken naar de kalender onder het tabblad 'Alumni". Vergeet ook zeker niet tijdig te annuleren als blijkt dat je er toch niet kan geraken!