Vlaamse Technische Kring

Wat is PAL?

Voor het derde jaar op rij organiseert VTK het project PAL (Peer Assisted Learning), met de steun van de faculteit Ingenieurswetenschappen en in samenwerkingen met de proffen Mechanica I en het monitoraat. Dit project houdt in dat een groepje van een zevental eerstejaarsstudenten (tutees) een zestal keer tijdens het semester samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten, de zogenaamde tutors. De tutors begeleiden hun groepje in het oplossen van de oefeningen en staan altijd paraat om handige tips & tricks mee te geven. De PAL-sessies gaan dit jaar over het vak Toegepaste Mechanica, deel 1.

Eerstejaarsstudent, waarom PAL-tutee worden?

PAL leidt onder andere tot een meer grondige verwerking van de leerstof. Door eerstejaars in contact te brengen met ouderejaars worden ze gestimuleerd om leerstof in eigen woorden uit te leggen en leren en ervaren ze hoe ze grondiger en actiever met de leerstof aan de slag kunnen gaan. Door het samenbrengen van studenten en het uitwisselen van ervaringen kan een effectieve en efficiënte studiemethode ontwikkeld worden en wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Op die manier levert PAL een positieve bijdrage aan de motivatie en het welbevinden van de studenten. Verder wordt een netwerk gecreëerd onder medestudenten die elkaar op een andere manier leren kennen en wordt de sociale integratie bevorderd.

inschrijven

Ouderejaarsstudent, waarom PAL-tutor worden?

De inhoud van behandelde cursussen wordt opgefrist en communicatieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. De tutor leert een groep leiden, gesprekken modereren, informatie verduidelijken, etc. Verder help je de eerstejaars op studievlak en draag je bij tot hun integratie aan onze faculteit! Bovendien is het een echte verrijking voor je CV. Daarbovenop willen wij je achteraf ook bedanken met een receptie. Het is kortom voor iedere ingenieur(-architect) een verrijkende ervaring die enkel synergetische effecten voortbrengt!

inschrijven

Vormingssessie PAL tutors

Op donderdag 10 oktober wordt een facultatieve vormingssessie voor PAL-tutors georganiseerd. Op deze sessie zullen we wat trips en tricks geven om PAL-sessies te geven, alsook wat verdere uitleg over hoe de PAL-sessies voor Toegepaste Mechanica deel 1 zullen verlopen. De vormingssessie zelf zal plaatsvinden tussen 19h en 20h30, maar blijf zeker nog even voor de gratis receptie achteraf. Ook als je twijfelt of tutor zijn wel iets voor jou is, ben je zeker welkom. Hopelijk tot dan!

Je kan je inschrijven tot en met 10 oktober 23:59.

Nog vragen?

Aarzel zeker niet om ons te contacteren via