Vlaamse Technische Kring

Wat is PAL?

Vanaf dit jaar wordt er vanuit VTK met de steun van de faculteit Ingenieurswetenschappen en in samenwerkingen met de proffen van mechanica I en het monitoraat een gloednieuw initiatief opgestart: ‘Peer Assisted Learning’ (PAL). Dit project houdt in dat een groepje van een zevental eerstejaarsstudenten (tutees) een vier à vijf keer tijdens het semester samenkomt met één of twee ouderejaarsstudenten, de zogenaamde tutoren. De tutors begeleiden hun groepje in het oplossen van de mechanica-oefeningen en staan altijd paraat om handige tips & tricks mee te geven. De PAL sessies gaan dit jaar over het vak Toegepaste Mechanica, deel 1.

Eerstejaarsstudent, waarom PAL-tutee worden?

PAL leidt onder andere tot een meer grondige verwerking van de leerstof. Door eerstejaars in contact te brengen met ouderejaars worden ze gestimuleerd om leerstof in eigen woorden uit te leggen en leren en ervaren ze hoe ze grondiger en actiever met de leerstof aan de slag kunnen gaan. Door het samenbrengen van studenten en het uitwisselen van ervaringen kan een effectieve en efficiënte studiemethode ontwikkeld worden en wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. Op die manier levert PAL een positieve bijdrage aan de motivatie en het welbevinden van de studenten. Verder wordt een netwerk gecreëerd onder medestudenten die elkaar op een andere manier leren kennen en wordt de sociale integratie bevorderd.

De inschrijvingen voor tutees starten op maandag 2 oktober 2017. Het inschrijvingsformulier vind je hier.

Meer info? Je vindt de presentatie voor pal-tutees hier.

Je vindt de opgaven voor de zomerpal hier.

Ouderejaarsstudent, waarom PAL-tutor worden?

De inhoud van behandelde cursussen wordt opgefrist en communicatieve en sociale vaardigheden worden bijgespijkerd. De tutor leert een groep leiden, gesprekken modereren, informatie verduidelijken, etc. Verder help je de eerstejaars op studievlak en draag je bij tot hun integratie aan onze faculteit! Bovendien is het een echte verrijking voor je CV. Daarbovenop willen wij je achteraf ook bedanken met een receptie. Het is kortom voor iedere ingenieur(-architect) een verrijkende ervaring die enkel synergetische effecten voortbrengt!

Nog meer info? Klik hier voor de presentatie over pal-tutor worden.

Je kan je inschrijven om pal-tutor te worden via deze link

Nog vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren!