Vlaamse Technische Kring

SECO
SECO

Master: Architectural Engineering

Sector: Architecture & Construction

Locatie: Brussels

Stad: Brussel

Deskundige bouw


Uw taken : bezoeken uitvoeren bij producenten voor controle op fabricage van bouwmaterialen; producten, bouwsystemen en -processen analyseren in het kader van certificatie en goedkeuring; uitvoeren van inspecties en kwaliteitsaudits op basis van vastgelegde regels en normen; regelmatig uitvoeren van korte prestaties in het buitenland; voortdurend in contact komen met nieuwe sectoren en ontwikkelingen in de bouwsector;

SECO biedt u : een uitgebreide technische opleiding in een dynamische en open werkomgeving; een grote autonomie in de organisatie van het eigen werk; een stabiele bedrijfsomgeving met goede verloning en extralegale voordelen; de faam van een competente organisatie, die werkt in het algemeen belang.

Uw profiel : u heeft een bachelor of master in de bouwkunde, chemie, materiaalkunde, of u bent architect, ingenieur-architect of gelijkwaardig; u heeft een degelijke technische kennis van het vakgebied (bv. via ervaring bij een studiebureau, een producent, een labo of een aannemer) of u wil deze kennis snel verwerven; u communiceert vlot in het Nederlands, en hebt een degelijke kennis van Frans en Engels; u kan onafhankelijk en in volstrekte onpartijdigheid werken;