Vlaamse Technische Kring

Preo


Master: Architectural Engineering

Sector: Architecture & Construction

Locatie: Brussels

Stad: Anderlecht

(ir.)-arch. projectleider Syncity / Forum-Abattoir


Sollicitatiebrief en CV opsturen ten laatste op 22 juli 2019, ter attentie van Claire Scohier en Jo Huygh: info@forum-abattoir.org en jo.huygh@abattoir.be

Sinds begin 2019 zijn zowel de nv Abattoir als Forum Abattoir betrokken bij het Syncity project; het betreft een samenwerking met twee onderzoeksinstellingen : OIKODROM – the Vienna Institute for Urban Sustainability, Austria en de Université libre de Bruxelles, Laboratories IGEAT and LoUIsE. Het Syncity project onderzoekt de huidige situatie in Kuregem om de gewenste toekomst voor de buurt en haar bewoners te ontwikkelen: hoe kan een goede levenskwaliteit in evenwicht zijn met stedelijke duurzaamheidsnoden en wat verwacht je van stedelijke vernieuwingsprojecten? Het project bestaat uit de ontwikkeling van participatieve instrumenten met als doel een juiste diagnose van de context te maken. De nv Abattoir is in het kader van deze twee projecten op zoek naar een projectleider voor een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, voor een periode van 24 maanden. Enerzijds voor Forum Abattoir, project Manufakture, om samen te werken met de huidige projectmanager van Forum Abattoir. Anderzijds voor Syncity, om samen te werken met de projectverantwoordelijke die werkt voor Abattoir nv. De samenwerking zal voor ongeveer 1/3de van de tijd gebeuren voor het project Manufak-ture en voor ongeveer 2/3de van de tijd voor Syncity.

Een voltijdse betrekking, op zelfstandige basis, met een vooropgestelde duurtijd van 24 maanden. De vooropgestelde startdatum is 1 september 2019.

 • Interesse voor een complexe, stedenbouwkundige context met een verscheiden-heid aan actoren, projecten en activiteiten
 • Interesse voor het ontwerp van de publieke ruimte, met aandacht voor sociale, eco-logische en economische aspecten die een invloed kunnen hebben op het ontwerp
 • Affiniteit met de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het algemeen, de context van een wijk zoals Kuregem in het bijzonder
 • Interesse hebben voor de implementatie van stedelijke voedselproductieprojecten, aangepast aan de middelen en behoeften van een populaire buurtomgeving.
 • Kennis van de vee- en vleessector is een pluspunt.
 • Ervaring met projectanimatie.
 • Bewustzijn van dierenwelzijnskwesties en ethiek daaromtrent.
 • Belangstelling hebben voor kwesties die verband houden met culturele praktijken van voedselconsumptie.
 • Ervaring met Autocad.
 • Bekwaam zijn om zowel in team als zelfstandig te werken.
 • Vlotte relationele vaardigheden.
 • Creatief, nieuwsgierig.
 • Drietalig NL / FR / EN : een uitstekende kennis van het Nederlands zowel geschre-ven als gesproken; een goede beheersing van het gesproken Frans en Engels.
 • Kennis van het stedelijk weefsel van Kuregem en de stedelijke problematiek van de wijk is een pluspunt.