Horizon+

Je draagt bij aan een lopend planproces in één of twee gemeenten tegen het Zoniënwoud (Sint-Genesius-Rode en eventueel Overijse) waarbij verouderde planvoorschriften worden opgeheven. Je scant en beoordeelt nauwgezet een reeks van enkele honderden verkavelingsdossiers. De werkwijze hiervoor wordt je aangereikt door de projectleider die de gemeente ondersteunt in de planopmaak (Spatie maakt ruimte VOF). Je koppelt heel regelmatig terug met de projectleider, die op basis van jouw input de werkwijze en criteria op enkele momenten evalueert en bijstuurt.

Master

Architectural Engineering

Sector

Architecture & Construction

Locatie

Flemish Brabant

Stad

Leuven

Voordelen

Je wordt aangesteld door de gemeente Sint-Genesius-Rode of Overijse; je wordt in de praktijk aangestuurd door de projectleider van Spatie maakt ruimte

Verloning Prestaties worden per uur betaald: 12,5€/u

Gezocht Profiel

Je kan in de periode nov’22 tot jan ‘23 ca. 150 werkuren presteren; je houdt hierbij rekening met mogelijke onderbrekingen in de work flow. Je beschikt over een eigen laptop waarop je je werk uitvoert. Specifieke programma’s zijn niet vereist. Je werkt grotendeels van thuis uit: een aantal overlegmomenten gaan door op de kantoren van de gemeenten of op de kantoren van de projectleider (Spatie met vestiging te Leuven). Je koppelt ook regelmatig online terug met je projectleider. Je krijgt toegang tot het gemeentelijke vergunningenregister en je resultaten werken door in gemeentelijk beleidsbeslissingen. Absolute vertrouwelijkheid en een grote verantwoordelijkheidszin zijn een ‘must’. Je werkt bovendien nauwkeurig en blijft die nauwkeurigheid behouden als in de uitvoeringsfase zeer vele dossiers moeten worden beoordeeld. Affiniteit met ruimtelijke ordening vanuit je studies of eerdere werkervaring vormt een meerwaarde (je hebt notie van begrippen als ‘verkaveling’, ‘stedenbouwkundig voorschrift’, ‘gewestplan’, ‘BPA of ruimtelijk uitvoeringsplan’,…). Ook ervaring met de programma’s QGIS en/of illustrator vormen een meerwaarde.

Mail