Zomerstage: Optimalisatie van het productieproces in de hydroxylamine installatie

De hydroxylamine (HxA) installatie produceert hydroxylamine dat met zwavelzuur wordt gestabiliseerd tot hydroxylammoniumsulfaat. Het productieproces bestaat uit 2 delen. In het eerste deel wordt ammoniak geoxideerd tot stikstofmonoxide dat vervolgens in het tweede deel met waterstof hydroxylamine vormt. Dit vindt plaats in een cascade van CSTR reactoren waarin een slurry katalysator wordt ingezet. In beide productiestappen worden nevencomponenten gevormd die het rendement van het productieproces beïnvloeden. Om het rendement te optimaliseren wordt er een project geïmplementeerd om de verschillende gasstromen in het proces te analyseren met online massaspectrometers.

Jouw opdracht bestaat erin om op basis van de data van de massaspectrometers de procesparameters van het productieproces te optimaliseren.

Master

Chemical Engineering

Sector

Chemistry

Locatie

Antwerp

Stad

Antwerp

Voordelen
  • Je laat je inleiden in het productieproces en leert vervolgens zelfstandig aan de hand van de processchema’s en -beschrijvingen het proces kennen.

  • Je zoomt in op de reactiestappen en op de online massaspectrometers.

  • Je maakt gebruik van digitale tools om verbanden te zoeken tussen de analyseresultaten van de online massaspectrometers en de procesparameters om zo het productieproces te optimaliseren.

  • Je maakt een rapport met verdere aanbevelingen.

  • Tijdens de hele opdracht wordt je bijgestaan door een ervaren process manager.

Gezocht Profiel
  • Je bent een masterstudent in de ingenieurswetenschappen, optie chemische procestechnologie (bij voorkeur 1ste master).

  • Je bent sterk geïnteresseerd in digitale tools.

  • Je neemt graag initiatief, kan zelfstandig werken en durft vragen te stellen.

Mail