Atlassian Consultant

De stagiair heeft de mogelijkheid om zijn voorkeur(en) aan te geven uit de onderstaande opdrachten. De finale keuze zal door ACA genomen worden op basis van de hoogste nood op dat moment.

Indien er gedurende de stageperiode snel vorderingen worden gemaakt, kan er een 2de of deel van een 2de stage opdracht bij genomen worden.

Opdracht 1: Projectdraaiboek voor Atlassian Cloud migraties

Klanten migreren naar de cloud is momenteel een zeer belangrijke prioriteit in onze business. Voor dergelijke projecten hanteren we vaak een zelfde aanpak op hoog niveau. Graag willen we die aanpak formaliseren en inzichtelijk maken voor het team, de projectleider en de klant. Zodoende hebben zij en wij zicht welke fase het project zich in bevindt alsook hoeveel budget en werk er nog is te doen is / over is.

Hoewel er reeds een zekere toolset beschikbaar is om het werk te ondersteunen, verandert het landschap en de mogelijkheden razendsnel. Daarom is een goeie aanpak om nieuwe mogelijkheden in onze manier van werken te integreren zeer belangrijk. Het is de bedoeling om de veranderingen te omarmen en ons optimaal te organiseren in dit snel veranderende landschap.

Opdracht 2: Integraties op basis van Autoblocks

In cloud / SaaS software bieden solide, veilige en stabiele integraties tussen systemen een enorme meerwaarde voor organisaties. Veel organisaties gebruiken tientallen diensten en applicaties die bepaalde gegevens delen. Vaak is de output van het ene systeem de input voor het andere, waardoor een vlotte doorstroming van die informatie ontzettend belangrijk wordt.

Voor de integratie van gegevens in Jira werken we sinds kort met Autoblocks, een platform dat ons toelaat om zowat elke SaaS-service te integreren, zolang die maar over een managed API beschikt. De integraties worden geschreven in TypeScript en gebundeld in herbruikbare recipes.

Deze opdracht omvat het uitbouwen van onze eigen recipe library met nuttige, herbruikbare integraties tussen Atlassian en externe tools: Salesforce, Helpdesk tools, Shops, Planningtools uit de leasewereld, facturatiesystemen, etc,...

Opdracht 3: Atlassian Cloud app development

Een tijd geleden hebben wij Project Metrics ontwikkeld, een marketplace app voor Jira Server die het mogelijk maakt om numerieke gegevens te aggregeren en netjes te visualiseren op een dashboard. Wij bekijken momenteel de opties om een nieuwe versie van de app te ontwikkelen.

Dat het om een bestaande app gaat, heeft het voordeel dat we reeds beschikken over een bestaand concept en bestaande functionaliteit. Forge, het cloud platform, is technologisch heel anders. En bovendien beschouwen we dit ook als het juiste moment om de globale roadmap van het product kritisch te bekijken. Dat betekent dat we bekijken welke functionaliteit we wel of niet willen aanbieden en welke nieuwe features mogelijk nieuwe waarde kunnen bieden in de cloud.

Opdracht 4: ACA Atlassian Commercial Pricing Calculator

Via een custom made 'Atlassian pricing calculator' is de klant in staat om op een eenvoudige, laagdrempelige wijze een quote aan te vragen voor zijn Atlassian licenties (incl. de marketplace apps). Aan de hand van het ingeven van verschillende velden kan de klant zelf de desbetreffende licentie(s) met de daarbij horende user tier aanduiden. De door de klant gegenereerde quote kan bestaan uit renewals, upgrades of downgrades van bestaande licenties en/of het aanschaffen van licenties voor nieuwe apps. Het resultaat is een quote (ACA template) met een duidelijk overzicht van de licenties/user tier en de prijs (in euro), met eventuele mogelijkheid om deze quote getekend terug te bezorgen zodat ACA de nodige acties kan ondernemen om de bestelling bij Atlassian te plaatsen.

Het doel van de opdracht is om onderzoek te doen maar ook om uiteindelijk een voorstel te valideren met enkele lopende projecten.

inwerken en begrijpen van het probleemdomein voorstellen, valideren, ontwerpen, implementeren, testen van de opdracht met lopende projecten en projectleiders kennismaken met de bedrijfswereld en opdoen van relevante ervaring leren samenwerken en communiceren in groep om het project tot een goed einde te brengen kennismaken met onze lean/agile manier van werken (XP, Kanban) leren en verder uitdiepen van de verschillende tools en technieken

Omgeving: Atlassian tools (JIRA, Confluence, Bitbucket) en verschillende apps (Tempo, Advanced Roadmaps, Structure, EazyBI, Easy Agile), Mac OSX, Google Services, SalesForce

Master

Computer Science Engineering

Sector

IT

Locatie

Limburg

Stad

Hasselt

Voordelen

Wij bedanken je voor jouw inzet!

Tijdens je stage, stel je jouw passie en kennis ter beschikking van ACA. Wij bedanken jou hier uitgebreid voor met persoonlijke groei: wij bieden een brede waaier aan recente technologieen, maar oak een doorgedreven Agile aanpak die je in de praktijk mag ontdekken en uitproberen! een uitdagend stageproject: je helpt het bedrijf van onze klanten mee innoveren, door gebruik te maken van nieuwe maar bewezen technologieen en methodes. een sterke teamwerking: pair programming, code reviews, retrospectives, ... zijn maar een paar voorbeelden van hoe we samenwerken. Feedback en team spirit zullen centraal staan tijdens jouw stage!

Last but not least - Een stage bij ACA zet de deur reeds op een kier om je carrière verder te ontplooienn binnen onze organisatie. Dit helemaal op een manier die jij zelf kiest!

Gezocht Profiel

Werken in een team - Communicatief - Bereid tot diepgaand onderzoek

Diepgaande interesse in Atlassian Tools

Mail