HVAC and Confinement Engineer

Het SCK•CEN werkt actief aan het ontwerp en de bouw van de multifunctionele onderzoeksinstallatie MYRRHA. MYRRHA is wereldwijd het eerste prototype van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller (ADS = Accelerator Driven System). De realisatie ervan verloopt in drie fasen. Recent zijn we gestart met de eerste fase: de bouw van een deeltjesversneller tot 100 MeV en haar protonenbestralingsstations. Die installatie zal vanaf 2026 innovatieve radio-isotopen produceren en fundamenteel en toegepast onderzoek naar onder meer fusiematerialen bevorderen. Als HVAC en confinement ingenieur zal u het Balance of Plant-team (BOP) versterken. Dat team is verantwoordelijk voor het opmaken van het conceptuele ontwerp van de conventionele systemen (bv. gebouwen, proces, HVAC, elektriciteit, brandveiligheid, security, enz.) en begeleidt een extern studiebureau bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Als HVAC en confinement ingenieur zal u: • Zich vertrouwd maken met het huidige ontwerp (bv. nucleaire ventilatie, conventionele ventilatie, koeling en verwarming) en de historiek ervan; • zich in de nucleaire veiligheidsaanpak en –vereisten verdiepen; • de functionele en technische vereisten per HVAC-systeem verzamelen en opstellen, dit in samenwerking met het versneller– en proton target team; • compatibiliteit van de HVAC- en confinementsystemen met andere systemen en ontwerpaspecten zoals veiligheid verzekeren; • het integratieteam ondersteunen; • een gedetailleerde projectdefinitie opstellen; • meewerken aan de uitwerking van de gehele Balance of Plant; • het veiligheidsverslag voor het deel HVAC- en confinementsystemen opstellen; • voor de ‘proton target-installatie’ het conceptuele ontwerp van de HVAC- en confinementsystemen opmaken (bv. PFD’s, systeembeschrijvingen, lay-outvoorstel, stroomberekeningen,…); • voor de ‘proton target-installatie’ een programma van eisen opstellen om een extern bureau aan te stellen; • voor de versneller de nucleaire zonering uitwerken; • in samenwerking met een extern studiebureau het aanbestedingsdossier uitwerken om een aannemer aan te stellen; • de constructiefase van de deeltjesversneller tot 100 MeV nauwgezet opvolgen en het externe studiebureau begeleiden; • andere projectteams van het SCK•CEN ondersteunen, waar nodig.

Master

Mechanical Engineering

Sector

Energy

Location

Antwerp

City

Mol

Benefits

•een uitdagende en afwisselende job •kansen tot zelfontwikkeling en veel opleidingskansen binnen en buiten uw vakgebied •een boeiende, internationale en hooggekwalificeerde werkomgeving •een aantrekkelijk loon met een mooi pakket aan extralegale voordelen •een landelijke en groene omgeving, zonder file-stress

Wanted Profile

• Diploma van Master in de ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur of Industrieel Ingenieur); bij voorkeur richting Mechanica, Electromechanica of gelijkwaardig door ervaring; • verscheidene jaren ervaring met het ontwerpen van grote HVAC-installaties, voornamelijk conceptueel; • ervaring met nucleaire (of chemische / farmaceutische) HVAC-installaties; • ervaring met berekeningscodes is een pluspunt; • goede kennis van en inzicht in het samengaan van HVAC / confinement systemen en instrumentatie; • kennis van de vakgebonden normering; • kennis over kernenergietoepassingen en in het bijzonder versnellers is een pluspunt; • kennis over of ervaring met MYRRHA is een pluspunt; • ervaring met overheidsopdrachten is een pluspunt; • zelfstandig kunnen werken; • goede communicatievaardigheden om te werken in een internationaal en multidisciplinair team; • goede kennis van de algemene informaticatoepassingen; • goede kennis van het Engels, kennis van Nederlands en/of Frans of bereid zijn om zich hierin bij te scholen.

Sollicitatie via: https://jobs.sckcen.be/nl/job/?id=115

Mail